Jak zablokować rozwód?

Co należy zrobić, aby zablokować rozwód? Jest jeden sposób.

Po pierwsze trzeba być małżonkiem niewinnym rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków musi zostać uznany za wyłącznie winnego.

Następnie trzeba odmówić zgody na rozwód i na tej podstawie wnosić o oddalenie powództwa o rozwód w całości. Sąd będzie wówczas badał, czy odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Odmowa mogłaby być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli celem małżonka niewinnego jest zemsta na drugim małżonku.

Należy także wykazać przed Sądem, że ratuje się małżeństwo i jest się osobą głęboko religijną.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku o sygn. I ACa 290/99 wyraził pogląd, że:

„Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.)”.

Podobnie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. II CKN 292/97.

Trzeba pamiętać, że Sąd będzie wnikliwie badał to, czy wskazane przyczyny są rzeczywiste.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk