O kancelarii

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.
Obsługa prawna realizowana przez radcę prawnego obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentowanie klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami.
Gwarantujemy klientom bieżącą i szczegółową informację na temat prowadzonej sprawy.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewniamy profesjonalny poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy, poufność oraz terminowość w realizowaniu zleceń.

Specjalizacje

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód, w tym w szczególności spraw z orzekaniem o winie rozkładu pożycia.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa spadkowego do których należy reprezentacja przed sądem m.in. w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zobowiązanie do wykonania zapisu i polecenia.

Sprawy o podział majątku

Sprawy o podział majątku

Świadczymy profesjonalne doradztwo prawne w sprawach o podział majątku wspólnego, w których zapewniamy: reprezentację przed sądami wszystkich instancji, uczestnictwo w negocjacjach z drugą stroną, pomoc w poszukiwaniu materiału dowodowego, przygotowanie strategii procesowej.

Sprawy o zasiedzenie

Sprawy o zasiedzenie

Reprezentujemy klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i służebności (w dobrej i złej wierze). Specjalizujemy się w obronie uczestników postępowania przed zasiedzeniem.

Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych. Reprezentujemy klientów w sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o odszkodowanie oraz rentę, zarówno w sporach z ubezpieczycielem jak i w bezpośrednim egzekwowaniu zobowiązań od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Specjalizujemy się w obronie lekarzy przed niesłusznymi roszczeniami byłych pacjentów.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące m.in.: alimentów, kontaktów z dzieckiem, rozliczenia majątkowego konkubinatu, władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, przysposobienia, opieki i kurateli .

Prawo umów

Prawo umów

W zakresie tej specjalizacji oferujemy: sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.

Prawo pracy

Prawo pracy

Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sprawach sądowych dotyczących rozwiązania stosunku pracy.

Sukces podejmowanych działań jest mierzony ilością poświęcanego im czasu

 • Porady prawne

  Porady prawne

  W ramach porady prawnej klient otrzymuje odpowiedź na zadane pytania, które dotyczą bieżącej lub przyszłej sytuacji prawnej.

  Analizy i opinie

  Analizy i opinie

  Ta forma pomocy prawnej zawiera w sobie poradę, która jest połączona z analizą i weryfikacją dokumentów lub przygotowaniem opinii prawnej na zadany temat. Przed podjęciem ważnej decyzji, np. podpisaniem umowy lub wdaniem się w spór sądowy, warto w pierwszej kolejności skonsultować się z radcą prawnym, który pomoże Państwu wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz wskaże optymalny model postępowania.

  Umowy i dokumenty

  Umowy i dokumenty

  W ramach usług prawnych Kancelaria zapewnia profesjonalne sporządzenie wszelkich dokumentów niezbędnych w obrocie prawnym, w tym w szczególności umów, aktów korporacyjnych, regulaminów i innych pism.

 • Sądy i urzędy

  Sądy i urzędy

  Kancelaria reprezentuje klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach procesowych (przed sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniach arbitrażowych).

  Odszkodowania

  Odszkodowania

  Ta forma świadczenia pomocy prawnej obejmuje reprezentowanie interesów klientów na etapie przedsądowym i najczęściej wiąże się z przygotowaniem wezwania do zapłaty popartego argumentacją prawną, odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń lub przeprowadzeniem negocjacji mających na celu polubowne załatwienie sporu.

  Obsługa prawna

  Obsługa prawna

  Kompleksowe wsparcie prawne skierowane głównie dla przedsiębiorców. Umowa o stałą obsługę prawną jest każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, zapewniając dogodne warunki współpracy oraz możliwość kontaktu z radcą prawnym w każdym czasie.

Wyślij zapytanieKontakt

Adres kancelarii

ul. Władysława IV 43 · VI piętro · 81-395 Gdynia

Telefon

+48 791 097 057