Zachowek Gdynia

Zachowek Gdynia

Adwokat Karol Czaplewski udziela pomocy prawnej w sprawach o zachowek na terenie Trójmiasta (Gdyni, Sopotu i Gdańska), a także na terenie tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumi, Redy i Wejherowa).

Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w Kodeksie cywilnym, która ma na celu ochronę najbliższych zmarłego. Zachowek jest rekompensatą, która przysługuje osobie, która została pozbawiona przez zmarłego spadku. Stanowi niejako kompromis pomiędzy zagwarantowaną spadkodawcy swobodą rozdysponowania majątku na wypadek śmierci, a prawem bliskich do partycypowania (w określonym zakresie) w majątku zmarłego członka ich rodziny. Zachowek stanowi ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje:

  • zstępnym (dzieciom i wnukom),
  • małżonkowi,
  • rodzicom spadkodawcy.

Jaka jest wysokość zachowku?

Zachowek jest ułamkową częścią udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby był powołany do dziedziczenia. Jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępnym (dzieckiem lub wnukiem) jest małoletni, to zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach jest to połowa wartości udziału, który by mu się należał, gdyby dziedziczył na podstawie ustawy.

Zachowek a przedawnienie. Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jednakże wniesienie pozwu o zachowek przerywa bieg przedawnienia.

_______________________

Masz pytanie? Zadzwoń pod numer: 791 097 057. Bezpłatna konsultacja telefoniczna.

Kancelaria Adwokacka Karol Czaplewski

ul. Władysława IV 43, VI piętro, 81-395 Gdynia