Rozwód Gdynia

Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby wnieść sprawę o rozwód?

Należy przygotować m.in.:

  1. pozew wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu i jeden dla małżonka (jeżeli pozew składamy osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Gdańsku to zostawiamy trzeci egzemplarz pierwszej strony pozwu dla siebie – dla potwierdzenia wniesienia);
  2. oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa;
  3. oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko jest małoletnie)
  4.  zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy;
  5. odpis orzeczenia lub akt notarialny świadczący o tym, że między małżonkami  został ustanowiony stan rozdzielności majątkowej (jeżeli taka rozdzielność majątkowa nastąpiła).

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Sąd zwróci:

  • połowę uiszczonej opłaty w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie;
  • ¾ opłaty jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem.

Ile trwa sprawa o rozwód?

Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie stron może zakończyć się na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od wniesienia pozwu do Sądu.

Sprawa z orzekaniem o winie w rozkładzie pożycia trwa co najmniej kilka lat (zazwyczaj od dwóch do czterech lat).

Czy w trakcie sprawy rozwodowej można zmieniać swoje stanowisko?

Tak. W sprawie rozwodowej można zmienić swoje stanowisko nawet w postępowaniu przed Sądem II instancji. Każda ze stron ma prawo zmienić swoje stanowisko (zaostrzyć lub złagodzić) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Najważniejsze jest, aby był on sporządzony bez emocji i nie posiadał błędów formalnych. Należy pamiętać, że druga strona w odpowiedzi na pozew również musi złożyć wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. Nie powinniśmy zatem przedstawiać małżonka w złym świetle. Dobrze sporządzony pozew o rozwód pozwala rozwieść strony już na pierwszej rozprawie, czyli w ciągu kilku miesięcy od jego nadania na poczcie.

Jakie są przesłanki rozwodu?

W sprawie o rozwód Sąd bada czy między małożonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Trwałość rozkładku pożycia oznacza, że nie ma już szans na uratowanie małżeństwa. Zupełność rozkładu oznacza natomiast, że pomiędzy małżonkami zanikła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Jak długo powinien trwać stan rozkładu pożycia?

W większości przypadków stan rozkładu pożycia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Nasza Kancelaria zajmowała się sprawami, w których rozkład pożycia trwał nawet kilkanaście lat.

Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 – adwokat Karol Czaplewski

ul. Władysława IV 43, VI piętro, 81-395 Gdynia

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk