Podział majątku Gdynia

Adwokat Karol Czaplewski świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach o podział majątku po rozwodzie. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na szereg pytań związanych z podziałem majątku wspólnego.

Podział majątku po rozwodzie – jak podzielić majątek po rozwodzie?

Podziału majątku wspólnego można dokonać na trzy sposoby:

 • umową – w zwykłej formie pisemnej bez udziału notariusza,
 • umową – w formie aktu notarialnego,
 • sądownie.

Podział majątku obejmuje co do zasady całość majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków i składa się z dwóch etapów:

 • w pierwszym – ustala się skład majątku wspólnego,
 • w drugim – ustala się sposób podziału poszczególnych przedmiotów majątkowych wraz ze wzajemnymi rozliczeniami.

Należy pamiętać, że majątki osobiste małżonków nie są przedmiotem postępowania o podział majątku. Zawarcie umowy w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego jest możliwe tylko wtedy, gdy obie strony są zgodne co do jej treści.

Podział majątku za pomocą umowy w zwykłej formie pisemnej

Jeżeli byli małżonkowie nie posiadają nieruchomości objętych wspólnością majątkową i są zgodni co do podziału wszystkich składników majątkowych i ewentualnych wzajemnych spłat, mogą sporządzić umowę o podział majątku w formie pisemnej, bez konieczności wizyty u notariusza.

Podział majątku za pomocą umowy zawartej w formie aktu notarialnego

Jeżeli jednak w skład ich majątku pozostałego po rozwodzie wchodzi nieruchomość i chcą dokonać zgodnego umownego podziału majątku, muszą udać się do kancelarii notarialnej. Czynność prawna, której przedmiotem jest nieruchomość, wymaga formy aktu notarialnego. Umowa mająca za przedmiot nieruchomość, która nie została zawarta w formie aktu notarialnego jest nieważna.

Sądowy podział majątku

Jeśli pomiędzy rozwiedzionymi istnieje spór, co do podziału majątku i byli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia samodzielnie, sprawę może rozstrzygnąć sąd.

W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o podział majątku. Sądowy podział majątku może obejmować wszystkie składniki majątku, w tym nieruchomości.

Ile wynosi opłata sądowa od wniosku o podział majątku?

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku wynosi 1000 zł.

Warto wiedzieć, że przed sądem istnieje możliwość zgodnego podziału majątku. W takim wypadku opłata sądowa jest znacznie niższa i wynosi 300 zł.

Co ustala sąd w sprawie o podział majątku?

W postępowaniu o podział majątku sąd ustala następujące rzeczy:

 • co weszło do majątku wspólnego i jaką wartość mają te składniki majątkowe (np. mieszkanie o wartości 400 000 zł, samochód o wartości 30 000 zł),
 • co komu ma przypaść w wyniku podziału majątku,
 • wzajemne rozliczenia pomiędzy rozwiedzionymi (kto kogo ma spłacić i w jakiej wysokości).

Jak można podzielić nieruchomość w postępowaniu o podział majątku?

W takim przypadku wyróżniamy trzy możliwości:

 • podział fizyczny nieruchomości – sąd dzieli nieruchomość na dwie części, po jednej dla każdego z byłych małżonków. W tej kwestii niezbędna jest opinia biegłego, który ustala, czy tę nieruchomość można podzielić na dwa odrębne lokale.
 • przysądzenie własności nieruchomości jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego – sąd wskazuje, komu przypadnie dom lub mieszkanie w całości i jaką kwotą należy spłacić drugiego z byłych małżonków.
 • publiczna sprzedaż nieruchomości – uzyskaną cenę dzieli się pomiędzy byłych małżonków. Jednakże należy pamiętać, że w wyniku takiej sprzedaży uzyska się kwotę niższą od rynkowej wartości nieruchomości.

Czy w postępowaniu o podział majątku można podzielić wspólne długi?

W postępowaniu o podział majątku nie można podzielić wspólnych długów.

Co w sytuacji, jeśli byli małżonkowie spierają się o wartość poszczególnych przedmiotów majątkowych?

Jeżeli pomiędzy rozwiedzionymi jest spór co do wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, ich wartość musi oszacować biegły sądowy.

Czy można podzielić darowiznę, którą jeden z małżonków otrzymał w trakcie trwania małżeństwa?

Przy podziale majątku wspólnego nie uwzględnia się przedmiotów majątkowych (w tym pieniędzy) nabytych w drodze darowizny.

Podział majątku w trakcie rozwodu. Czy można podzielić majątek w sprawie rozwodowej?

Istnieje możliwość podziału majątku w trakcie rozwodu, jednakże musi zostać spełniona jedna istotna przesłanka – podział majątku nie może spowodować przedłużenia postępowania. Co do zasady taki podział następuje wówczas, jeżeli małżonkowie są zgodni, co do wszystkich warunków podziału. Trójmiejskie sądy godzą się na dokonanie podziału majątku w trakcie rozwodu, jeśli małżonkowie są zgodni nie tylko co do składu majątku, ale również co do podziału poszczególnych składników majątkowych i wzajemnych rozliczeń.

_____

Podział majątku po rozwodzie jest skomplikowanym i czasochłonnym postępowaniem, w którym przydaje się pomoc doświadczonego adwokata. W naszej Kancelarii bazujemy nie tylko na doświadczeniach z sali rozpraw, ale także na lekturze aktualnej literatury prawniczej oraz licznego orzecznictwa sądowego z tego zakresu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu potrafimy w należyty sposób zabezpieczyć interesy naszych Klientów w sprawach o podział majątku.

____________________________________

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie podziału majątku – zadzwoń pod numer: 791 097 057. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na wiele pytań o rozwodzie – zapraszamy na naszego bloga.

Nasza Kancelaria mieści się w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 (w budynku Hossy) na VI piętrze. Zapraszamy do kontaktu.