Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka Gdynia

Upadłość konsumencka jest szansą na nowy początek. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy upadłości konsumenckiej od początku do końca – do szczęśliwego dla dłużników (naszych Klientów) końca.

W sprawach o upadłość konsumencką działamy kompleksowo. Wypracowaliśmy właściwe i skuteczne techniki postępowania. Adwokat Karol Czaplewski wraz ze swoim zespołem codziennie obsługuje prawnie zarówno dłużników i upadłych, jak i wierzycieli.

W obecnym stanie prawnym praktycznie każdy dłużnik – nawet jeżeli do swojej niewypłacalności doprowadził świadomie i celowo – może uzyskać oddłużenie w wyniku przeprowadzenia procedury upadłości konsumenckiej przewidzianej w prawie upadłościowym.

Ustawa nowelizująca prawo upadłościowe z 2019 r. spowodowała, że mamy w Polsce jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących możliwość oddłużenia dłużników – osób fizycznych – niezależnie od tego, czy prowadzili działalność gospodarczą, czy też nie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby, które w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości i w toku tego postępowania nie są przedsiębiorcami.

Nie ma przeszkód, aby z chwilą wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej były już przedsiębiorca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Taki wniosek może złożyć również wierzyciel byłego przedsiębiorcy. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika wyłącznie w okresie roku od dnia zaprzestania prowadzenia działalności, a w przypadku osoby wpisanej do ewidencji – roku od jej wykreślenia z właściwego rejestru.

Tym samym upadłość konsumencka jest postępowaniem, które toczy się wobec osób, które aktualnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są z taką działalnością powiązane (jak np. w przypadku wspólników osobowych spółek handlowych).

Ile trwa upadłość konsumencka?

Całe postępowanie upadłościowe trwa najczęściej około 12 miesięcy. W skomplikowanych sprawach takie postępowanie może trwać nawet do dwóch lat.

_____________________________________

Jeżeli chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń pod numer: 791 097 057.

Udzielamy bezpłatnej konsultacji telefonicznej!