Zasiedzenie

Zasiedzenie Gdynia Gdańsk

Dzięki zasiedzeniu, posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, może nabyć własność tej nieruchomości, jeżeli przez 30 lat posiada tę nieruchomość jako posiadacz samoistny (korzysta z niej jak właściciel). Wówczas dochodzi do zasiedzenia pomimo, że posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze (czyli wiedział, że nie jest właścicielem, ale zachowywał się w stosunku do nieruchomości jak właściciel).

Jeżeli posiadacz samoistny uzyskał posiadanie w dobrej wierze (co się rzadko zdarza), to można zasiedzieć nieruchomość wraz z upływem 20 lat.

Instytucja zasiedzenia wydaje się być sprzeczna z konstytucyjną zasadą nienaruszalności prawa własności. Jednakże, z praktyki i doświadczenia naszej Kancelarii wynika, że zasiedzenie stoi ponad prawem własności.

Obrona przed zasiedzeniem

Jak bronić się przed zasiedzeniem?     

Przede wszystkim – co najważniejsze – należy starać się przerwać bieg terminu zasiedzenia. Jeśli tylko mamy podejrzenie, że ktoś traktuje naszą własność jak właściciel – musimy wnieść do Sądu powództwo windykacyjne.

Musimy pamiętać, że utrata prawa własności nieruchomości przez właściciela i nabycie go przez nieuprawnionego samoistnego posiadacza następuje w wyniku bierności właściciela, który nie sprzeciwia się zasiedzeniu we właściwy sposób. Proces cywilny cechuje – zwłaszcza w sprawach o zasiedzenie – niezwykły formalizm. Podjęcie błędnych działań przeciwko zasiedzeniu nie przerwie biegu zasiedzenia.

  • Wniesienie powództwa negatoryjnego – nie przerywa biegu zasiedzenia nieruchomości.
  • Wniesienie jakichkolwiek pism do Urzędu Miasta o bezprawnym zajęciu nieruchomości – nie przerywa biegu zasiedzenia
  • Zgłoszenie sprawy na policję, czy do prokuratury – nie przerywa biegu zasiedzenia.
  • Opłacanie podatków, podatku od nieruchomości, opłat związanych z mediami – nie przerywa biegu zasiedzenia!

Linia orzecznicza Sądu Okręgowego w Gdańsku i innych Sądów w Polsce podąża w tym kierunku i stanowi, że jedynie skuteczne wniesienie powództwa windykacyjnego, które należy poprawnie i precyzyjnie sformułować, przerywa bieg zasiedzenia.

W naszej Kancelarii w Gdyni prowadziliśmy wiele spraw o zasiedzenie. Staliśmy zarówno po stronie osób, które broniły się przed zasiedzeniem, jak i osób, które wnosiły o zasiedzenie działek, domów i służebności. W sprawie o zasiedzenie odnieśliśmy sukces również przed Sądem Najwyższym.

____________________________________

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie zasiedzenia – zadzwoń pod numer: 791 097 057. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na wiele pytań o rozwodzie – zapraszamy na naszego bloga.

Nasza Kancelaria mieści się w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 (w budynku Hossy) na VI piętrze. Zapraszamy do kontaktu.