Kontakty z dzieckiem Gdynia

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Należy w tym celu złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku trzeba szczegółowo opisać sposób, w jaki chcielibyśmy, aby kontakty zostały ustalone. Sposób powinien być opisany bardzo szczegółowo (m.in. z uwzględnieniem dni tygodnia, godzin etc.). Powinno się także wskazać miejsce spotkań z dzieckiem oraz to, przez kogo dziecko będzie zawożone na spotkanie i przez kogo będzie odbierane.

We wniosku określa się również sposób wykonywania kontaktów podczas wakacji i ferii zimowych, a także podczas Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

Regulowanie kontaktów zazwyczaj dotyczy rodzica, który nie przebywa z dzieckiem na stałe (np. ma ograniczoną władzę rodzicielską).

Czy można zakazać kontaktów z dzieckiem?

Tak, można zakazać kontaktów z dzieckiem. Sąd może całkowicie zakazać rodzicowi kontaktów ze swoim dzieckiem. Sąd zakazuje kontaktów jeżeli kontakty zagrażają lub naruszają dobro dziecka.

Czy można zastosować opiekę naprzemienną?

Tak, trójmiejskie Sądy stosują opiekę naprzemienną. Dochodzi do tego wówczas, jeżeli rodzice dziecka potrafią ze sobą współpracować. Dziecko może przebywać w jednym tygodniu u jednego rodzica, a w drugim tygodniu u drugiego. Opieka naprzemienna wymaga ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami i akceptacji samego dziecka.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu!

791 097 057 - mec. Karol Czaplewski

Gdynia | Rumia | Reda | Wejherowo | Sopot | Gdańsk