Renegocjowanie umów

Pandemia koronawirusa powoduje, że sytuacja na rynku staje się dramatyczna. Tylko w marcu tego roku 48 tysięcy przedsiębiorców zawiesiło prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność renegocjacji bądź nawet rozwiązania umów zawartych z ich kontrahentami biznesowymi. W wielu przypadkach występuje również potrzeba rozwiązania umów najmu lokali usługowych.

Nasza Kancelaria z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 dokonuje oceny umownych postanowień pod kątem wszelkich zagrożeń, które mogłyby powstać w związku z dalszą realizacją umowy.

Renegocjowanie umowy:

Renegocjujemy dla naszych Klientów warunki umów zawartych w przeszłości. Przy renegocjacji umowy bierzemy pod uwagę nadzwyczajne okoliczności spowodowane epidemią koronawirusa w Polsce.

Oceniamy możliwość uniknięcia odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu epidemii. W wielu przypadkach można bowiem powołać się na klauzulę siły wyższej.

Wskazujemy Klientom możliwości, jakie powinny zostać podjęte celem uniknięcia bądź ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Staramy się wypracować rozwiązania umożliwiające współpracę pomiędzy przedsiębiorcami w warunkach głębokiego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

W niektórych przypadkach tylko renegocjacja umowy może zapobiec ogłoszeniu upadłości.

Kontakt z Kancelarią: 791 097 057

biuro@czaplewski-kancelaria.pl